Sân Tennis

Sân tennis luôn sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu của các vận đông viên tennis bán chuyên hay chuyên nghiệp.
Vị trí: Tầng 6
Giờ mở cửa: 6:00 - 22:00

TOP